Znakowanie za pomocą lasera

Jak wygląda wykonywanie znakowania za pomocą lasera? Precyzyjnie ustawiona wiązka laserowa w sposób bezdotykowy „wypala” na powierzchni danego przedmiotu trwałe oznakowanie. Ponieważ tak wykonane logo, napis, specyfikacja techniczna lub inna informacja nie ściera i nie zmywa się, można znakowanie laserowe stosować na elementach stosowanych także w przemyśle.

Znakowanie laserowe